Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 LISÄPYKÄLÄ: Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020 (lisäpykälä)

PRIDno-2019-5786

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi
Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020 on valmisteltu yksiköissä Porin kaupungin talousarvion investointiosan työmäärärahojen pohjalta. Työohjelmassa on esitetty tila- ja infrayksikön toimesta suunniteltavat, rakennettavat ja rakennuttamat talonrakennus-, liikenneväylä-, puisto-, leikkipaikka-, venesatama- ja väyläkohteet sekä ko. kohteiden suunnittelu- ja rakentamisaikataulut, määrärahat ja vastuuhenkilöt. Aikataulut on laadittu huomioiden yksiköiden käytettävissä olevat resurssit ja niiden tehokas käyttö, kesätapahtumat sekä muiden toimialojen tarpeet.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Päivi Kalli, paivi.kalli@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020 on valmisteltu yksiköissä Porin kaupungin talousarvion investointiosan työmäärärahojen pohjalta. Työohjelmassa on esitetty tila- ja infrayksikön toimesta suunniteltavat, rakennettavat ja rakennuttamat talonrakennus-, liikenneväylä-, puisto-, leikkipaikka-, venesatama- ja väyläkohteet sekä ko. kohteiden suunnittelu- ja rakentamisaikataulut, määrärahat ja vastuuhenkilöt. Aikataulut on laadittu huomioiden yksiköiden käytettävissä olevat resurssit ja niiden tehokas käyttö, kesätapahtumat sekä muiden toimialojen tarpeet.

Osa määrärahoista jätettiin sitomatta vuoden aikana tehtäviä muutoksia varten. Työsuunnittelusta ja tarkentavasta laskennasta sekä uusista kiireellisistä tarpeista johtuen on tarpeen päivittää työohjelma 2020.

Uudet investoinnit:

 • Ruosniemen koulun ja kirjaston toiminnan turvaaminen. Kustannusarvio on 55 000 €. Kustannukset katetaan työohjelmaan varatusta sitomattomasta sisäilmakorjausrahasta.
 • Noormarkun yhtenäiskoulun kellarin vesivahinkokorjaustyön jatko. Kustannusarvio 45 000 €. Kustannukset katetaan työohjelmaan varatusta sitomattomasta sisäilmakorjausrahasta.
 • Noormarkun lähipalvelukeskuksen sisäilmaa parantavat toimenpiteet. Kustannusarvio 40 000 €. Kustannukset katetaan työohjelmaan varatusta sitomattomasta sisäilmakorjausrahasta.
 • Kaupungin puutarhan varaston vesikaton uusiminen. Kustannusarvio on 146 000 €. Kustannukset katetaan työohjelmaan varatusta sitomattomasta riskirakenne- ja osaperuskorjausrahasta.
 • Kankaan koulun sisäpuoliset työt. Kustannukset 90 000 € katetaan työohjelmaan varatusta sitomattomasta riskirakenne- ja osaperuskorjausrahasta.
 • Katinkurun uusi wc-rakennus töiden loppuunsaattaminen (sis.mm. liittymät ja valaistuksen). Kustannusarvio 32 000 €. Kustannukset siirretään sitomattomasta toimitilojen muutokset rahasta.

Määrärahamuutokset:

 • 14111130 Kirjurinluodon rakennukset, musiikkilava lavarakenteiden uusiminen (alkuperäinen määräraha 120 000 €) investoinnille on tarve siirtää rahaa 40 000 €. Kustannukset siirretään sitomattomasta toimitilojen muutokset rahasta.

Omana työnä tai urakoidut investointimuutokset:

 • 14111146 Noormarkun vanhainkoti Mäntylinna, pesuh. (1040), wc ja saunan (1041) pintarak. uusiminen, huonetilojen kunnostus sekä toimintaa turvaavat toimenpiteet muutetaan urakoituna tehtäväksi investoinniksi.
 • 14111125 Liinaharjan Pehtoorin esikoulu, sisätilojen muutostyöt nuorisotilaksi muutetaan urakoituna tehtäväksi investoinniksi.
 • 14123065 B-rakennus, kaupunginsairaala kokous- ja koulutustilat B3 pohjakerroksen investointi muutetaan omana työnä tehtäväksi investoinniksi.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Sanna Välimäki, vs. rakennuspäällikkö, sanna.valimaki@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 10.12.2019. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2020 työohjelmaa.

Muutokset infrayksikön työohjelmaan

Uudet investoinnit:

 • Kuhakujan, Luhtakujan, Kirjosiivenkadun ja Teknikontien päällystys
 • Karjarannan rantaraitin suunnittelu
 • Liikennejärjestelyihin on lisätty alakohta ”liikenneympyröiden saneeraus”

Tuleville vuosille siirtyviä kohteita:

 • Viikinäistenpihan ja Kappalaisentien päällystys
 • Radanvarrentien rakentaminen
 • Tiimanninnokan rantapenkereen rakentaminen
 • Keskusaukion perusparannus
 • Vanha-Huhtalantien rakentaminen 
 • Aapontien ja Impivaarantien päällystys siirtyy seuraavalle vuodelle, koska Aapontie vaatii pohjustustöitä

Työohjelmasta poistuvia kohteita:

 • Kirkkopolun päällystys
 • vt23 klv poistetaan teknisen toimialan työohjelmasta, koska sen rahoitus tulee kaupunginhallituksen päätöksellä investoinnilta ”Kaupunginhallituksen elinkeinoelämää tukevat hankkeet”.

Muut muutokset:

 • Toejoen katujen pohjustusta vaativat kohteet on siirretty vanhojen sorakatujen päällystyksestä katujen perusparantamiseen
 • Horninkadun liikenneympyrän rakentamisen kustannusarvio on tarkentunut
 • Länsiväylän rakentaminen on varmistunut ja sen kustannusarvio on tarkentunut
 • Herralahden urheilukentän pysäköintialueen kustannusarvio on tarkentunut
 • Karjalankadun suunnittelu on siirretty liikennejärjestelyistä katujen perusparantamiseen
 • Liikennevalojärjestelmien kunnostuksen kustannusarvio on tarkentunut

Omana työnä tai urakoidut investointimuutokset:

 • Mantankujan ja Perämaantie perusparannus tehdään omana työnä

Määrärahamuutokset:

Asunto- ja teollisuusalueiden kaduista vapautuu 300 000 € ja Vanhojen sorakatujen päällystämisestä 180 000 €. Vapautuvat investointirahat siirretään seuraavasti:

 • pää- ja kokoojakatuihin 300 000 €
 • Herralahden kentän pysäköintialueen järjestelyihin 180 000 €

Lisäksi siirretään Jokikeskuksesta 500 000 € perusparantamiseen niin, että saadaan katujen uudelleenpäällystyksiin varattu määräraha nostettua 950 000 €:oon talven aikana erittäin huonoon kuntoon menneiden päällysteiden uusimiseen.

 

Muutokset tilayksikön työohjelmaan

Uudet investoinnit:

 • Lastensuojelulaitos Keisariviitan esimiehen työhuoneen rakentaminen. Keisarinviitta on kaksiosastoinen lastensuojelulaitos, jossa vakituisia työntekijöitä on 16. Molemmilla osastoilla on ohjaajille tarkoitettu toimisto. Esimies tarvitsee oman työhuoneen, koska käsittelee arkaluontoisia asioita ja yhteisessä toimistossa lakien noudattaminen (Laki yksityisyydensuojasta työelämässä 759/2004 ja Tietosuojalaki 35 §) sekä (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 14§ ja 15§) on tällä hetkellä hankalaa. Työhuoneen kustannusarvio on 10 000 €. Kustannukset siirretään sitomattomasta toimitilojen muutokset rahasta.
 • Kirjaston valaistuksen korvaaminen led-valaisimilla, hankkeen loppuun saattaminen ja uudet ryhmäkeskukset. Kustannusarvio 50 000 €. Kustannukset siirretään sitomattomasta toimitilojen muutokset rahasta.

Määrärahamuutokset:

 • 14111122 Toejoen urheilukenttä, Tekonurmi (alkuperäinen määräraha 70 000 €) investoinnille on tarve siirtää rahaa 10 000 € syynä hintojen nousu. Kustannukset siirretään sitomattomasta toimitilojen muutokset rahasta.

Omana työnä tai urakoidut investointimuutokset:

 • 14111147 Noormarkun vanhainkoti Mäntylinna sadevesi- ja salaojajärjestelmien rakentaminen muutetaan omana työnä tehtäväksi investoinniksi.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Päivi Kalli, paivi.kalli@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 10.12.2019. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2020 työohjelmaa.

Muutokset tilayksikön työohjelmaan

Uudet investoinnit:

 • Vähäkatavan saunan laiturin uusiminen. Laiturin uusiminen myrskyvahingon vuoksi. Kustannusarvio on 20 000 €. Kustannukset siirretään sitomattomasta toimitilojen muutokset rahasta.
 • Kaupunginsairaalan V-rakennuksen (Kuumelan) eläinlääkäritilan loisteputkivalaisimien vaihto led-valaisimiksi. Sisältää myös uudet keskukset ja johdotukset. Kustannusarvio 15 000 €. Kustannukset siirretään sitomattomasta toimitilojen muutokset rahasta.
 • Kameravalvonnan peruskorjaus (useita eri kohteita). Kustannusarvio 56 000 €. Kustannukset siirretään sitomattomasta toimitilojen muutokset rahasta.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Päivi Kalli, paivi.kalli@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 10.12.2019. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2020 työohjelmaa.

Muutokset tilayksikön työohjelmaan

Uudet investoinnit:

 • Kankaan koulun sadevesiviemäröinnin rakentaminen. Kiinteistön asfaltoidun piha-alueen hulevedet menevät jäteveden joukkoon. Kustannusarvio on 25 000 €. Kustannukset siirretään sitomattomasta toimitilojen muutokset rahasta.

Määrärahamuutokset:

 • 14123068 Kaupungin sairaala, teknisten järjestelmien kunnostus ja uusinta (alkuperäinen määräraha 40 000 €) investoinnille on tarve siirtää rahaa 20 000 €. Teknisten järjestelmien kunnossapitotarkastuksissa esiin tulleiden puutteiden korjaus. Kustannukset siirretään sitomattomasta toimitilojen muutokset rahasta.

Omana työnä tai urakoidut investointimuutokset:

 • 14111112 Taidemuseo, toimistojen kunnostus ja valaistuksen parantaminen muutetaan urakoituna tehtäväksi investoinniksi.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2020 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 10.12.2019. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2020 työohjelmaa.

Muutokset infrayksikön työohjelmaan

Tulvasuojelu: Isojoenrannan peruskorjaus siirtyy ensi vuoteen ja vapautuvalla määrärahalla (150 000 €) rakennetaan Poosjärven pohjapato.

Katuvalaistuksen saneerauksen ja Pienvenesatamat ja -väylät kohteet ovat täsmentyneet .

Uudet investoinnit:

 • Aapontien osan perusparannus
 • Kanttoritien perusparannus, suunnittelu
 • Kouvonraitin viimeistely
 • Alikyläntien klv:n siirto, suunnittelu

Tuleville vuosille siirtyviä kohteita:

 • Vanha-Huhtalantien suunnittelu 
 • Aapontien loppuosan päällystys
 • Liisantorin ympäristön klv:n perusparannuksen suunnittelu
 • Puunaulapolun päällystys
 • Tuulikylän jatkeen asuntokatujen suunnittelu

Työohjelmasta poistuvia kohteita:

 • Päkäräntien suunnittelu

Muut muutokset:

 • Mäkipuistontien kuivatuksen parantamisen ja jatkosuunnittelun kustannusarvio tarkentunut
 • Niittykulmantien, Nevanpellontien, Uusitien päällystyksen kustannusarvio on tarkentunut
 • Uittomiehentien klv:n perusparantamisen kustannusarvio tarkentunut
 • Isomäen risteyssillan kaide tehdään urheilukeskuksen alueen kunnostamiseen varatuista rahoista
 • Herralahden urheilukentän pysäköintialueen pilaantuneiden maiden käsittelystä aiheutuu lisäkustannuksia ja pientä aikatauluviivettä
 • Portinaukion pysäköintialueen kustannusarvio on tarkentunut
 • Maantiekatu/Tikkulantie liikenneympyrän saneerauksen kustannusarvio on tarkentunut
 • Rauhanpuisto/Tommilantien saneerauksen suunnittelun kustannusarvio on tarkentunut
 •  Veturitallinkatu ja -polku, päällystyksen kustannusarvio tarkentunut
 • Klasipruukin asuntoalueen laajennuksen kustannusarvio on tarkentunut ja ”vanhan alueen” päällystykset siirtyvät seuraavalle vuodelle
 • Mäntylän alueen päällystysten kustannusarvio tarkentunut
 • Aapontie, Impivaarantie päällystyksen kustannusarvio tarkentunut

Omana työnä tai urakoidut investointimuutokset:

 • Palstakalliontien klv:n louhinta teetetty ulkopuolisella urakoitsijalla
 • Kevyen liikenteen verkoston PTS laaditaan omana työnä, jolloin kustannusarvio on arvioitua alhaisempi
 • Maantiekatu/Tikkulantie liikenneympyrän saneeraus teetetään ulkopuolisella urakoitsijalla

Määrärahamuutokset:

Asunto- ja teollisuusalueiden kaduista siirretään Katujen perusparantamiseen 44 000 €, Herralahden urheilukentän ympäristön liikennejärjestelyihin 120 000 €. Rahat siirretään Harjunpääjoen alaosan järjestelyjen katuinfrasta, jolle ei ole merkittävää rahoitustarvetta tälle vuodelle.

Muutokset tilayksikön työohjelmaan

Määrärahamuutokset:

 • 14123058 Kirjasto-kansalaisopisto käyttövesijohtojen ja viemärien uusiminen (alkuperäinen määräraha 180 000 €) investoinnille siirretään töiden loppuunsaattamiseen 120 000 €. Työjärjestystä ja laajuutta on muutettu alkuperäisestä putkien kunnon ja kirjaston ollessa kiinni vallitsevan tilanteen takia. Rahat siirretään sitomattomasta sisäilmakorjaukset (95 000 €) ja sitomattomasta toimitilojen (25 000 €) muutokset rahasta.
 • 14123083 Kankaan koulun sisäpuoliset työt investoinnille (alkuperäinen määräraha 90 000 €) on tarve siirtää rahaa 65 000 €. Tutkimusten perusteella sisäkattojen korjaustarve on laajentunut turvallisuussyistä. Rahat siirretään 14111151 Lavian yhtenäiskoulu salaoja- ja sadevesiviemärien uusiminen, julkisivun kunnostus ja muut kunnostustyöt investoinnilta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Infrajohtamisen toimintayksikön esimies Sanna Välimäki kertoi ennen §:n 117 käsittelyä teknisen toimialan työohjelman muutoksista vuodelle 2020 (klo 16:03-16:17).


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi