Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Lehtonen ja Milka Tommila (varalla Minna Haavisto).

Pöytäkirja tarkastetaan 11.6.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Milka Tommila ja Minna Haavisto.

Pöytäkirja tarkastetaan 11.6.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.