Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankinta kotihoidon työntekijöiden käyttöön, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Sinikka Alenius

PRIDno-2020-1021

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius (SDP) ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankinta kotihoidon työntekijöiden käyttöön

Kotihoidon henkilökunta tekee arvokasta hoitotyötä kovan kiireen ja työpaineen alla. Siitä lienemme kaikki yhtä mieltä. Ministeri on tehnyt hyvän työn esittäessään kotipalvelun työntekijöille maksutonta pysäköintiä.

Nyt Porin kaupungin on syytä helpottaa kotipalvelun henkilökunnan kulkemista eri työkohteiden välillä. Ehdotan, että kotipalvelun käyttöön hankitaan kaksi tai useampia sähköautoja. Samalla tulee hankkia muutama sähköpolkupyörä helpottamaan kulkemista lyhyemmillä matkoilla. Näillä toimenpiteillä on vaikutusta päivittäisiin asiakaskäyntimääriin. 

Päätös olisi myös ilmastoteko. "

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi
  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius (SDP) ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 § 38 seuraavan vastuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankinta kotihoidon työntekijöiden käyttöön

Kotihoidon henkilökunta tekee arvokasta hoitotyötä kovan kiireen ja työpaineen alla. Siitä lienemme kaikki yhtä mieltä. Ministeri on tehnyt hyvän työn esittäessään kotipalvelun työntekijöille maksutonta pysäköintiä.
Nyt Porin kaupungin on syytä helpottaa kotipalvelun henkilökunnan kulkemista eri työkohteiden välillä. Ehdotan,​ että kotipalvelun käyttöön hankitaan kaksi tai useampia sähköautoja. Samalla tulee hankkia muutama sähköpolkupyörä helpottamaan kulkemista lyhyemmillä matkoilla. Näillä toimenpiteillä on vaikutusta päivittäisiin asiakaskäyntimääriin. 
Päätös olisi myös ilmastoteko."

Teknisen lautakunnan lausunto

Teknisen toimialan logistiikka-toimintayksikkö vastaa kaupungin ajoneuvojen hankinnasta annettujen määrärahojen puitteissa. Vuoden 2020 talousarviossa ajoneuvojen hankintaan on varattu 300.000 euroa. Taloussuunnitelmassa vuosille 2021-2022 on merkitty määrärahaa vuosittain 300.000 euroa.

Kaupungilla on käytössä yli 200 henkilö- ja pakettiautoa. Käytettävissä oleva määräraha ja autojen hankintahinnat huomioiden, saadaan autoista vuosittain uusittua 8-12. Käytännössä tämän seurauksena jo valmiiksi iäkäs autokanta vanhenee edelleen. Jotta autokantaa saataisiin uusittua, pitäisi vuosittain uusia enemmän kuin 17 autoa, ellei ajoneuvojen määrää lähdetä suunnitelmallisesti vähentämään. 

Porin kaupungin palvelulupauksessa on mainittu, että kaupunki näyttää esimerkkiä omissa ajoneuvohankinnoissaan ja siirtyy kohti fossiilivapaata ajoneuvokantaa. Lupauksen toteutuminen edellyttää sähköautojen lisäämistä ajoneuvokannassa. Myös kaasuautot ja biopolttoaineet ovat huomioon otettava vaihtoehto.

Perusturvalla on kotihoidon käytössä kolme kaupungin autoa. Pääasiassa kotihoidon työntekijät käyttävät työssään omia autojaan. Sähköauton hankkiminen kotihoidon käyttöön tulee kyseeseen sitten, kun nyt siellä käytössä olevia autoja uusitaan. Autojen kokonaismäärän lisääminen ei ole kannatettavaa ja kaupunkitasoisesti tulisi ajoneuvokantaa vähentää ja siirtyä työtehtävien siihen soveltuessa käyttämään omaa autoa.

Sähköpolkupyörien hankinta ei kuulu Tekniselle toimialalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa esitetyn lausuntonaan kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tarja Koskela

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.