Vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastajat sekä puheenjohtaja ovat tarkastaneet edellisen kokouksen pöytäkirjan 30.3.2021.

Suunniteltu 27.4.2021 vammaisneuvoston sähköinen kokous peruuntui maailmalaajuisen Teams ongelman vuoksi.

Ehdotus

Ehdotetaan, että edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksytään.

Päätös

Pöytäkirja hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tiina Rinne esitti eriävän mielipiteen pöytäkirjan hyväksymisestä.

 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.