Vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.