Vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.