Vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Lautakuntaedustajien kuulumiset

Perustelut

Kuullaan lautakuntien kokouksiin osallistuneiden kuulumiset.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Lautakunnissa ei oltu käsitelty vammaisneuvostoa koskevia asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.