Vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Saini Lepistö ja Veikko Leppäniemi (Katja Halinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 18.5.2021.

Päätös

Pöytäkrjantarkastajiksi valittiin Saini Lepistö ja Veikko Leppäniemi.

Pöytäkirja tarkistetaan 18.5.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.