Vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Käsitellään tarvittaessa vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös

Laaditaan tiedote vammaisneuvoston kauden päättymisestä ja uuden kauden aloittamisesta.

Sihteeri päivittää yhdistysten yhteystiedot.

Kokouskäsittely

Keskusteltiin uuden vammaisneuvoston valintakokouksen ajankohdasta.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri laativat tiedotteen yhdistyksille, mistä selviää nykyisen kauden päättyminen ja uuden kauden aloitus.

Vammaisneuvoston näkyvyyttä pyritään saamaan esille julkaisemalla tiedote Facebookissa Porin vammaisneuvoston sivulla ja Porin kaupungin verkkosivuilla.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.