Vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Vammaisneuvoston toimintasäännön päivittäminen

PRIDno-2021-1299

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Lundgren, anne.lundgren@porinperusturva.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto on käynyt keskustelua tarpeesta päivittää toimintasääntöä. Vammaisneuvoston puheenjohtaja on tehnyt päivityksiä voimassa olevaan toimintasääntöön. Liitteenä on ehdotus uudesta toimintasäännöstä, missä muutokset ovat korostettuina.

Ehdotus

 Vammaisneuvosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy vammaisneuvoston päivitetyn toimintasäännön.

Päätös

Päätettiin siirtää asia udelleen käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa ehdotettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.

Saini Lepistö saapui tämän asiakohdan käsittelyn aikana 14:20.

Valmistelija

  • Anne Lundgren, anne.lundgren@porinperusturva.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto käsitteli toimintasäännön päivittämistä 25.3.2021 kokouksessaan.

Vammaisneuvosto käsittelee uudelleen toimintasääntöön tehdyt päivitykset tässä kokouksessa.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy vammaisneuvoston päivitetyn toimintasäännön.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esitää kaupungnhallitukselle, että se hyväksyy päivitetyn toimintasäännön.

Kokouskäsittely

Tiina Rinne ehdotti Saini Lepistön kannattamana vammaisneuvoston toimikauden säilyttämistä kahdessa vuodessa.

Vamaisneuvoston toimikauden pituudesta käytiin keskustelua, jonka päätteeksi toimikauden pituudeksi päätettiin neljä vuotta.

Tiedoksi

 Kaupunginhallitus, vammaisneuvosto.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.