Vammaisneuvosto, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastajat sekä puheenjohtaja ovat tarkastaneet edellisen kokouksen pöytäkirjan 16.3.2021.

Ehdotus

Ehdotetaan, että edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.