Vammaisneuvosto, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Raija Kiviniitty saapui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 14:07.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.