Vammaisneuvosto, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Lautakuntaedustajien kuulumiset

Perustelut

Kuullaan lautakuntien kokouksiin osallistuneiden kuulumiset.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi lautakuntaedustajien kuulumiset lautakunnista ja päätettiin toteuttaa vammaisneuvoston lausuntojen jatkoseurantaa.

Kokouskäsittely

Perusturvalautakunta: Käsittelyssä ei ollut vammaisneuvostoa koskevia asioita.

Sivistyslautakunta: Uuden palloiluhallin kutsua tutustumiskäyntiä varten odotetaan.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala: Vammmaisneuvoston lausunto koskien Porin keskustan liikenneverkkoselvitystä, menee elinvoima- ja ympäristötoimialan kokoukseen 31.3.2021.

Tiina Rinne ehdotti tuleviin lausuntoihin laitettavaksi seurantapykälän.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.