Vammaisneuvosto, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kaija-Liisa Lohivuo ja Raija Kiviniitty (varalla Katja Halinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 30.3.2021

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija-Liisa Lohivuo ja Katja Halinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 30.3.2021.

Kokouskäsittely

Helvi Walli saapui tämän aiakohdan käsittelyn aikana klo 14:11.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.