Vammaisneuvosto, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään päätetyn mukaisesti 27.4.2021 klo 14:00.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Päätettiin pitää seuraava kokous päätetyn mukaisesti 27.4.2021 klo 14:00, kokous järjesteetään sähköisenä kokouksena.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.