Vammaisneuvosto, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Saapunut posti on toimitettu vammaisneuvoston jäsenille.

Vammaisneuvoston lausunto Elinvoima- ja ympäristölautakuntaan Porin keskustan liikenneverkkoselvitykseen (liitteenä) on lähetetty 18.3.2021 Porin kaupungin kirjaamoon ja toimitettu vammaisneuvoston jäsenille tiedoksi. 

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Saapunut posti on toimitettu vammaisneuvoston jäsenille.

Lähetetään Audienta Oy:n tarjous vammaisneuvoston jäsenille. Asiaa käsitellään seuraavassa vammaisneuvoston kokouksessa 27.4.2021.

Merkittiin tiedoksi vammaisneuvoston lausunto Elinvoima- ja ympäristölautakuntaan Porin keskustan liikenneverkkoselvitykseen.

Kokouskäsittely

Audienta Oy on lähettänyt tarjouksen kuulon apuvälineistä vammaisneuvoston käyttöön.

Raija Kiviniitty poistui kokouksesta asiakäsittelyn aikana klo 14:40.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.