Vammaisneuvosto, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Käsitellään tarvittaessa vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat.

Päätös

Päätettiin vammaisyhdistysten yhteisen kokouksen lykkäämisestä siten että, kokous pidetään aikaisintaan kesäkuussa vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Kokouskäsittely

Tiina Rinne ehdotti pidettäväksi yhdistysten yhteistä kokousta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.