Vammaisneuvosto, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vammaisneuvoston toimintasäännön päivittäminen

PRIDno-2021-1299

Valmistelija

  • Anne Lundgren, anne.lundgren@porinperusturva.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto on käynyt keskustelua tarpeesta päivittää toimintasääntöä. Vammaisneuvoston puheenjohtaja on tehnyt päivityksiä voimassa olevaan toimintasääntöön. Liitteenä on ehdotus uudesta toimintasäännöstä, missä muutokset ovat korostettuina.

Ehdotus

 Vammaisneuvosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy vammaisneuvoston päivitetyn toimintasäännön.

Päätös

Päätettiin siirtää asia udelleen käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa ehdotettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.

Saini Lepistö saapui tämän asiakohdan käsittelyn aikana 14:20.

Tiedoksi

 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.