Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Tuovinen ja Jarno Joensuu (varalla Tiina Rinne).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 18.1.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Tuovinen ja Jarno Joensuu (varalla Tiina Rinne).

Pöytäkirja tarkastetaan 18.1.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.