Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan vuoden 2019 käyttösuunnitelmien hyväksyminen

PRIDno-2019-8

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta hyväksyi toimialan talousarvioesityksen kokouksessaan 15.8.2018 § 82. Vuoden 2019 käyttösuunnitelmat perustuvat kaupunginvaltuuston 12.11.2018 hyväksymään vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaan. Talousyksikön antaman ohjeistuksen mukaan toimialojen tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Kunkin valtuuston nähden sitovan erän tulee olla eurolleen kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman mukainen.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan valtuustoon nähden sitova erä on toimintakate, joka on -6 065 082 euroa vuonna 2019, -6 400 380 euroa vuonna 2020 ja -5 361 494 euroa vuonna 2021. Toimintakatteen pienentyminen vuonna 2021 johtuu ympäristöterveydenhuollon ja maaseutupalveluiden oletetusta siirtymisestä maakunnan vastuulle vuoden 2021 alusta lukien. Lisäksi ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle on hyväksytty 40 000 euron vuosittaiset investointimenot.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat 31.12.2018 mennessä tai viimeistään tammikuun 2019 ensimmäisessä kokouksessa. Ohjeistuksen mukaan käyttösuunnitelmat tulee esittää toimielimille tileittäin toimintayksikkötasolla.

Käyttösuunnitelmia voidaan tarvittaessa muuttaa kesken tilikauden toimialajohtajan päätöksellä, mikäli lautakunta antaa toimialajohtajalle tähän valtuutuksen.

                 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää vahvistaa talousarvion 2019 toimintayksikkötasoiset käyttösuunnitelmat sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään käyttösuunnitelmiin muutokset, mikäli niitä on tarve tehdä tilikauden aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Toimialan yksikön päälliköt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.