Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Irtisanoutuminen kaupungineläinlääkärin virasta

PRIDno-2019-5790

Valmistelija

  • Elina Sipilä, yksikön päällikkö, eläinlääkintäyksikkö, elina.sipila@pori.fi

Perustelut

peitetty on irtisanoutunut kaupungineläinlääkärin virasta 28.12.2019 alkaen. 

Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella on seitsemän kaupungineläinlääkärin virkaa. Kunnalle eläinlääkintähuoltolaissa säädettyjen tehtävien suorittaminen edellyttää, että vapautuva virka täytetään viipymättä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää myöntää peitetty eron kaupungineläinlääkärin virasta 28.12.2019 alkaen.

Lautakunta puoltaa viran täyttämistä viipymättä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty], HR-yksikkö, eläinlääkintäyksikön päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.