Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jukka Heinonen ja Jarno Joensuu (varalla Mika Tuovinen).

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 19.12.2019.

Pöytäkirja nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 20.12.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Heinonen ja Jarno Joensuu (varalla Mika Tuovinen).

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 19.12.2019. Pykälät 143 ja 144 tarkastettiin kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 20.12.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.