Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden joulukuun kokouksessa ei käsitellä toimialan talouden toteutumaa, koska kirjanpidon raportit valmistuvat raportointiaikataulun mukaisesti kuukauden puolivälissä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.