Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 11 Osoitenumerointi, Hölintie, 25.03.2019
§ 12 Tonttijaon 8381 hyväksyminen Karjaranta 21. kaupunginosa/kortteli 54 (tontit 1-4), 25.03.2019
§ 13 Tien nimeäminen Hilpentie, 27.03.2019
§ 14 Tonttijaon 8373 hyväksyminen osalle 84. Länsimetsän kaupunginosa/kortteli 28 (tontti 3), 28.03.2019
§ 15 Tonttijaon muutoksen 8372 hyväksyminen osalle 5. Itätulli kaupunginosa/kortteli 24 (tontit 1-3), 28.03.2019
§ 16 Tonttijaon muutoksen 8388 hyväksyminen osalle Karjarannan 21. kaupunginosan korttelia 54 (tontti 5), 15.04.2019
§ 17 Tonttijaon 8358 hyväksyminen osalle Lahdenmaan 82. kaupunginosan korttelia 15 (tontti 1), 16.04.2019

Toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Määräaikaisen tehtäväkohtaisen palkanlisän myöntäminen, [peitetty], 04.04.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.