Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kokouspäivät syksyllä 2020

PRIDno-2019-5557

Valmistelija

 • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Sovitaan lautaukunnan syksyn 2020 kokousaikataulu.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää lautakunnan syyskauden 2020 kokousaikataulun.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokous pidetään elokuussa:

 • ke 26.8. klo 16:30
   

1.9.2020 voimaan tulevan hallintosäännön mukaan ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan elinvoima-​ ja ympäristölautakunnaksi. Elinvoima-​ ja ympäristölautakunnan kokoukset pidetään kunkin kuukauden viimeisenä keskiviikkona, jolloin kokouspäivät syyskaudella 2020 ovat seuraavat:

 • ke 30.9. klo 16:30
 • ke 28.10. klo 16.30
 • ke 25.11. klo 16.30
 • ke 16.12. klo 16.30
   

Lisäksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää pitää lautakunnan jäsenille tiedotus- ja keskustelutilaisuuden elinvoima- ja ympäristölautakunnan toiminnasta ja organisaatiomuutoksesta elo-syyskuussa. 

Päätös

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti lautakunnan syyskauden 2020 kokousaikataulun.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokous pidetään elokuussa:

 • ke 26.8. klo 18:00
   

1.9.2020 voimaan tulevan hallintosäännön mukaan ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan nimi muutetaan elinvoima-​ ja ympäristölautakunnaksi. Elinvoima-​ ja ympäristölautakunnan kokoukset pidetään syyskaudella 2020 seuraavasti:

 • ke 23.9. klo 16.30
 • ke 28.10. klo 16.30
 • ke 25.11. klo 16.30
 • ke 16.12. klo 16.30
   

Lisäksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti, että lautakunnan jäsenille ja varajäsenille pidetään seminaari elinvoima- ja ympäristölautakunnan toiminnasta ja organisaatiomuutoksesta ke 26.8. klo 16:00.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan. Ympäristö- ja lupapalveluiden elokuun lautakunnan kokouksen alkamisajankohtaa muutetaan siten, että ennen 26.8.2020 lautakunnan kokousta pidetään seminaari elinvoima- ja ympäristölautakunnan toiminnasta ja organisaatiomuutoksesta. Tilaisuuteen kutsutaan myös varajäsenet. Lisäksi elinvoima-​ ja ympäristölautakunnan syyskuun kokous pidetään viikkoa aiemmin kuin päätösehdotuksessa oli esitetty. 

Tiedoksi

Toimialan yksiköt, konsernihallinnon hallintoyksikkö, kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.