Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Grönmark ja Matti Hatanpää (varalla Jukka Heinonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 26.06.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Grönmark ja Matti Hatanpää (varalla Jukka Heinonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 26.06.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.