Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi, ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala 2020

PRIDno-2020-3687

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupungin voimassaolevan laskutus- ja perintäohjeen mukaan epävarmat saatavat on kirjattava luottotappioksi. Alle 1.500 euron saatavien tileistä poistoista päättää saatavasta vastaavan toimialan tai liikelaitoksen johtaja. Yli 1.500 euron saatavien tileistä poistoista päättää lautakunta. Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston kautta edelleen, vaikka saatavat poistetaan kirjanpidosta.

Oheisen liitteen mukaiset ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan myyntilaskujen saatavat ajalta 1.10.2018-31.3.2019 tulee kirjata luottotappioiksi. Luottotappioitavien saatavien summa on 9.309,36 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää poistaa liitteen mukaiset 9.309,36 euron saatavat kirjanpidosta luottotappioina.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Sarastia Oy/Pirjo Juhola

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.