Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Täyttölupapyyntö, ympäristöinsinöörin viransijaisuus

PRIDno-2020-3732

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtaja on päätöksellään 6.3.2020 § 8 myöntänyt palkattoman virkavapaan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön ympäristöinsinöörille ajalle 1.9.2020-31.8.2021. 

Ympäristöinsinöörin tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulainsäädännön mukaiset lupa- ja valvontatehtävät kuten ympäristölupien käsittely ja valvonta sekä jätelain valvonta. Ympäristöinsinööri vastaa ympäristövaikutuksiltaan merkittävien toimintojen ja valtiolta siirretyn toimivallan perusteella käsiteltävien lupa-asioiden käsittelystä. Lisäksi ympäristöinsinöörille on toimintasäännöllä siirretty viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa ympäristönsuojelulain ja ulkoilulain mukaisissa asioissa. Elinvoimapalveluiden sujuvuuden varmistamiseksi ja sähköistä asiointia koskevan palvelulupauksen toteuttamiseksi tulee myönnetyn virkavapaan ajalle ottaa viransijainen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää lähettää ympäristöinsinöörin viransijaisuuden täyttölupapyynnön ajalle 1.9.2020-31.8.2021 kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.