Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat kaava-asiat:

  • Porin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.4.2020, että Ruosniemen 51., Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78. kaupunginosa, pientaloalueen laajennus 1.asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1653 (Pohjoisväylä), päivätty 7.1.2020,muutettu 14.4.2020, hyväksytään.
     
  • Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 27.4.2020, että Pihlavan 36. kaupunginosan korttelin 28 asemakaavan muutos 609 1727, joka on päivätty 2.4.2020, hyväksytään.

Kaavat ovat lainvoimaisia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.