Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 27 Osoitenumerointi, Jokeenhaarantie (osa), 19.05.2020
§ 28 Tonttijaon 8443 hyväksyminen Hyvelän 56. kaupunginosan kortteliin 29 (tontit 1-3), 27.05.2020
§ 29 Tonttijaon muutos 8428 osaan Isosannan 8.kaupunginosan korttelia 21 (tontit 7-8), 27.05.2020
§ 30 Tonttijaon 8440 hyväksyminen (osalle) Huvilarannan 68. kaupunginosan korttelia 9 (tontit 12-13), 11.06.2020
§ 31 Kartankäyttölupahakemus, Sweco Industry Oy, 16.06.2020
§ 32 Tonttijaon 8353 hyväksyminen osaan Finpyyn 81. kaupunginosan korttelia 51 (tontit 1-2), 16.06.2020

Yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Hankintapäätös:
§ 9 Resurssiviisaan hankintatyökalun sisällön tuottaminen, CIRCWASTE C.11, 19.05.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 10 Kalastusoikeuden päättyminen, 27.05.2020
§ 11 Kalastusoikeuden päättyminen, 27.05.2020
§ 12 Kalastusoikeuden päättyminen, 27.05.2020
§ 13 Kalastusoikeuden päättyminen, 27.05.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.