Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Aloite eräiden Porin kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden liittämisestä Selkämeren kansallispuistoon

PRIDno-2019-1282

Valmistelija

  • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry on esittänyt että Porin kaupunginhallitus ottaa valmisteltavaksi eräiden Selkämeren äärellä sijaitsevien kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden liittämisen luonnonsuojelulain 22 §:n mukaisena liitosalueena osaksi Selkämeren kansallispuistoa. Esimerkkikohteiksi on valittu Yyterin Munakari, Herrainpäivien niemenkärki ja Karhuluodon hiekkaranta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon:

Herrainpäivien niemenkärki on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi 14.12.1990. Herrainpäivien ja Karhuluodon välinen Karhuluodon hiekkaranta ja dyynit on rajattu luontotyyppirajauksena luonnonsuojelualueeksi 21.1.2008. Munakari kuuluu Yyterin santojen luonnonsuojelualueeseen, mikä on perustettu 19.2.2013. Herrainpäivien niemenkärkeä kiertävä Porin vanhin luontopolku on suosittu ympärivuotinen kohde, ja Karhuluodon hiekkarantaa käytetään Yyterin tapaan virkistysalueena. Munakarissa on liikkuminen kielletty 1.4.–31.7. välisenä aikana lintujen pesimärauhan turvaamiseksi.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n aloite on lautakunnan näkemyksen mukaan hyvin perusteltu ja kannatettava. Yhdistyksen aloitteessa korostetaan suojelualueverkoston selkiyttämisen merkitystä luontomatkailun ohjaamisessa. Porin kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden arvo nousee kansallispuiston myötä uudelle tasolle. Aloitteessa mainitut Herrainpäivien kärki ja Karhuluodon hiekkaranta toisivat mantereella sijaitsevina Selkämeren kansallispuiston myös kävijöille helpommin saavutettavaksi. Koska alueet ovat jo rauhoitettuja, kansallispuistostatus ei toisi uusia rauhoitusmääräyksiä alueelle. Markkinointihyötyjä se kylläkin toisi.

Rauman kaupunki on jo sopinut Metsähallituksen kanssa vastaavasta menettelystä, ja Rauma voi käyttää Selkämeren kansallispuistoon kuuluvien suojelualueidensa osalta sen kansainvälisesti tunnustettua brändiä.

Lautakunta puoltaa Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n aloitetta. Edellä esitettyjen kohteiden lisäksi Porin kaupunki omistaa viisi Preiviikinlahden Natura 2000 -alueeseen kuuluvaa luonnonsuojelualuetta. Ne sijaitsevat hyvin lähellä Selkämeren kansallispuistoa, ja myös niiden liittämistä kansallispuistoon kannattaa jatkossa harkita. Hyvä esimerkki on kaupunkia lähimpänä sijaitseva Preiviikinlahden perän luonnonsuojelualue. Etäisyyttä kaupungin keskustaan on 9 km, ja alueen keskellä sijaitsevasta Kaarluodon luontotornista avautuu hyvä näkymä Selkämeren kansallispuistoon.

Päätös

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.