Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 LISÄPYKÄLÄ: Tiedoksi merkittävät asiat (lisäpykälä)

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsen Eero Vanhakartano on anonut eroa luottamustehtävistään. Lautakunnan tiedoksi on 25.9.2019 toimitettu tarkastamaton pöytäkirjanote kaupunginvaltuuston kokouksesta 23.9.2019 § 123, jonka mukaan kaupunginvaltuusto on myöntänyt Vanhakartanolle eron ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsenyydestä ja valinnut hänen tilalleen Antti-Jussi Vesan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.