Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Talous- ja henkilöstöraportti elokuu 2019

PRIDno-2019-1466

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Tammi-elokuun aikana on toteutunut 48,7 % toimialan kustannussuunnitelman mukaisista tuotoista (46 % vuonna 2018). Tuotot ovat lisääntyneet viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 0,45 M€ (22 %). Tämä johtuu pääasiassa rakennusvalvonnan tuotoista, joita on ollut 0,3 M€ (31 %) viime vuotta enemmän. Tästä huolimatta ennusteen mukaan tuotot jäävät 94 000 euroa arvioitua pienemmiksi johtuen hankeavustusten toteutumisesta odotettua pienempinä. Tuottokehitystä parantaa elokuussa saatu SATAHIMA - kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hankkeen loppumaksatus sekä Leader-rahoitteisen, Yyterin kehittämiseen tähtäävän Coastal and Dune Management -hankkeen maksatus.

Toimintakulut ovat kasvaneet 0,24 M€ (3,5 %) viime vuoteen nähden. Kustannussuunnitelman mukaisista kuluista on nyt toteutunut 62 % (64 % vuonna 2018). Eniten kulut ovat nousseet ympäristö- ja terveysvalvonnassa sekä rakennusvalvonnassa johtuen henkilöstömäärän lisääntymisestä ja siihen liittyvästä henkilöstökulujen kasvusta. Toimialan ennustetta on tarkistettu eläinlääkintäyksikön henkilöstökulujen osalta, sillä ne tulevat ylittymään. Kun vielä viime kuussa arveltiin menojen toteutuvan 0,2 M€ arvioitua pienempinä niin nyt tehdyn ennusteen mukaan toimintakate tulee toteutumaan vain hieman talousarviota positiivisempana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.