Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tiina Rinne ja Jenni Huhtapelto (varalla Jouni Nylund).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.02.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Huhtapelto ja Jouni Nylund (varalla Mika Tuovinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.02.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.