Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden vuoden 2020 rakennetun ympäristön katselmus- ja tarkastuskierros tehdään Ruosniemen kaupunginosassa 15.-16.4. Kierroksella kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten ja rakennelmien kuntoon ja ulkovarastointiin sekä yleisten alueiden ja piha-alueiden siisteyteen/roskaantumiseen. Tavoitteena on, että kierroksella olisi myönteinen vaikutus rakennetun ympäristön hoitoon. Kierroksesta vastaavat rakennetun ympäristön tarkastaja rakennusvalvonnasta ja ympäristöinsinööri ympäristövalvonnasta. Ilmoitus katselmus- ja tarkastuskierroksesta julkaistaan paikallislehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivuilla noin viikkoa ennen kierrosta.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraava kaava-asia:

Porin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019  hyväksynyt 

  • Kuuttokari-Lynaskerin ranta-asemakaava, joka on päivätty 14.8.2019, tarkistettu 14.11.2019.

Kaava on lainvoimainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.