Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 1 Tonttijaon muutoksen 8430 hyväksyminen osalle Teljä 2. kaupunginosan korttelia 9 (tontti 6), 05.02.2020
§ 2 Tonttijaon muutoksen 8419 hyväksyminen osaan Kalaholman 17. kaupunginosan korttelia 1 (tontti 16), 05.02.2020
§ 3 Osoitenumerointi, Peräsimenpolku, 07.02.2020

Toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 22.01.2020
§ 3 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 22.01.2020
§ 4 Hygieenikkoeläinlääkärin viransijaisuus ajalla 17.2.2020-16.2.2021, 22.01.2020

Yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Hankintapäätös:
§ 15 Kalusteiden hankinta maaseutupalveluille, 10.02.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Terveystarkastajan viransijaisuus ajalla 1.2.2020-31.1.2021, 29.01.2020

Ympäristösuunnittelija
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 1 Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan lausunto Pietniemen 29. kaupunginosan korttelin 18 (osa) asemakaavan muutoksesta 609 1720 (Kanukantie 18), 10.01.2020
§ 4 Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan lausunto Pihlavan 36. kaupunginosan korttelin 28 asemakaavan muutoksesta 609 1727, 17.02.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.