Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Metsästysoikeuden vuokraaminen, Noormarkun Erämiehet ry

PRIDno-2019-1999

Valmistelija

  • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Noormarkun Erämiehet ry on hakenut 2.4.2019 toimitetulla hakemuksella ja 15.6.2019 toimitetulla täydennyshakemuksella seuraavien Porin kaupungin omistamien kiinteistöjen metsästysoikeuksia:

609-464-1-748 (2,38 ha) Kirkastus

609-458-6-93 (4,24 ha) Svensberg

609-458-1-43 (4,52 ha) Jahtihaka

609-464-1-1381 (6,10 ha) Metsämaa

609-464-9-84 (1,80 ha) Jussila

609-469-16-4 (0,35 ha) Jussila I

609-460-6-44 (0,58 ha) Veikkola

609-464-1-1676 (11,78 ha) Kuntaollila

Porin kaupungin ja Noormarkun Erämiehet ry:n välillä on olemassa voimassa oleva metsästysvuokrasopimus vuodelta 2013, jonka voimassaolo päättyy 31.7.2021. Kaupungin omistamien kiinteistöjen omistusolosuhteet ovat muuttuneet vuoden 2013 jälkeen.

Edellä mainittujen kiinteistöjen metsästysoikeudet voidaan vuokrata listalla neljän ensimmäisen kiinteistön osalta. Jussila ja Jussila I -kiinteistöillä on muita käyttöintressejä, koska ne sijaitsevat Poosjärven rannassa ranta-asemakaava- ja venevalkama-alueilla. Kuntaollila on Noormarkun keskusta-alueella sijaitseva puisto- ym. alue, eikä näin ollen metsästykseen sopiva. Veikkola ei ole enää kaupungin omistuksessa.

Nykyisessä kaupungin ja seuran välisessä sopimuksessa metsästysoikeus on vuokrattu kiinteistöltä 609-458-7-142 Sudensuoli. Kyseinen kiinteistö on nykyisin rakennettu, joten se ei ole metsästysalueeksi enää kelvollinen.

Kaikki Porin kaupungin ja alueen metsästysseurojen väliset sopimukset on määritelty päättyväksi 31.7.2021. Uusi metsästysalueiden haku toteutetaan kootusti vuosien 2020-21 vaihteessa. Metsästysoikeudesta peritty vuokra on 0,70 €/ha/vuosi.

Nykyisen ympäristö- ja lupapalveluiden toimintasäännön mukaan Porin kaupungin ja metsästysseurojen väliset vuokrasopimukset allekirjoittaa suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta myöntää Noormarkun Erämiehet ry:lle metsästysoikeuden 31.7.2021 asti seuraaville kaupungin omistamille kiinteistöille:

609-464-1-748 (2,38 ha) Kirkastus

609-458-6-93 (4,24 ha) Svensberg

609-458-1-43 (4,52 ha) Jahtihaka

609-464-1-1381 (6,10 ha) Metsämaa   

Metsästysoikeus poistetaan kiinteistöltä 609-458-7-142 (4,8 ha) Sudensuoli.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala velvoitetaan tekemään tarvittava sopimuspäivitys Noormarkun Erämiehet ry:n kanssa toimintasäännössä osoitetulla tavalla oheisen karttaliitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Jarno Joensuu

Kokouskäsittely

Jarno Joensuu poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Noormarkun Erämiehet ry