Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Ostolaskujen varahyväksyjien määrääminen

PRIDno-2019-3143

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan toimintasääntöä muuttamalla 27.2.2019 § 13 määrättiin ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö ja eläinlääkintäyksikön päällikkö toimimaan toistensa sijaisina. Tämän vuoksi on tarpeen myöntää eläinlääkintäyksikön päällikölle oikeus hyväksyä ostolaskut ympäristö- ja terveysvalvontayksikön kustannuspaikkojen osalta. Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päälliköllä on toimialajohtajan sijaisena hyväksymisoikeus kaikkiin toimialan kustannuspaikkoihin.

Kaupunkimittausyksikön siirryttyä osaksi rakennusvalvontayksikköä 1.4.2019 on kaupunkimittauksen kustannuspaikan ostolaskujen hyväksyjäksi määrätty rakennusvalvontayksikön päällikkö. Varahyväksyjänä on edelleen toiminut apulaiskaupungingeodeetti, mutta tämä oikeus tulee siirtää yksikön päällikön sijaisena toimivalle rakennustarkastajalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää määrätä eläinlääkintäyksikön päällikön kustannuspaikkojen 14154171 (ilmansuojelu), 14154172 (ympäristövalvonta) ja 14154174 (terveysvalvonta) ostolaskujen varahyväksyjäksi ja rakennustarkastajan kustannuspaikan 14163021 (kaupunkimittaus) varahyväksyjäksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö, eläinlääkintäyksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikön päällikkö, rakennustarkastaja, apulaiskaupungingeodeetti, talousyksikkö, Sarastia Oy