Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 26 Tonttijaon muutoksen 8395 hyväksyminen osalle Murtosenmutkan 50. kaupunginosan korttelia 1 (tontit 10-12), 21.05.2019
§ 27 Tonttijaon muutos osalle Uniluodon 62. kaupunginosan korttelia 8, 29.05.2019
§ 28 Tien nimeäminen, Niittymaanpääty, 31.05.2019
§ 29 Osoitenumerointi, Klaarintie, 31.05.2019
§ 30 Osoitenumerointi, Lapinnokantie, 31.05.2019
§ 31 Osoitenumerointi, Kellahden kylätie 274, 14.06.2019

Toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Palkaton virkavapaa, Tuominen Arttu, 11.06.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.