Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jukka Heinonen ja Noora Kinnunen (varalla Raija Koskiranta).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.8.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Heinonen ja Noora Kinnunen (varalla Raija Koskiranta).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.8.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.