Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Kaupunginhallitus on käsitellyt 22.06.2020 § 361 Jätehuoltoa koskevan selvitystyön jatkotoimenpiteet, jonka mukaan kaupunginhallitus päätti merkitä Oy KPMG Ab:n raportin tiedoksi sekä käynnistää jätehuollon yhtiöittämistoimenpiteiden valmistelun. Samalla kaupunginhallitus päätti asettaa työryhmän valmistelemaan yhtiöittämisen tarkempaa toteutusta ja mallinnusta sekä yhtiöön siirtyvää kokonaisuutta. Työryhmä voi kutsua työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita kuultavaksi ja sen on annettava loppuraportinsa 30.11.2020 mennessä.

Työryhmän jäsenet:
- Jouni Lampinen (puheenjohtaja), ​omistajaohjausyksikön päällikkö,​
- Jenni Jakovaara (sihteeri),​ omistajaohjausyksikön controller
- Leena Tuominen,​ kaupunginlakimies
- Lauri Kilkku,​ toimialajohtaja / konsernihallinnon ja ympäristö-​ ja lupapalveluiden toimialat
- Tarja Räikkönen,​ jätehuollon suunnittelija / ympäristö-​ ja lupapalvelut
- Marko Kilpeläinen,​ toimialajohtaja / tekninen toimiala
- Jussi Lehtonen,​ toimintayksikön esimies / tekninen toimiala
 

  • 17.6.2020 saapunut vs. hygieenikkoeläinlääkärin sivutoimi-ilmoitus ajalle 27.7.-28.12.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä lisäsi tiedoksi merkittäviin asioihin:

  • Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 24.8.2020 § 98 myöntänyt Sirpa Muuriselle eron Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi tilalle Jelena Kiilholman.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.