Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 35 Tonttijako ja tonttijaon muutos Ulasoorin 30. kaupunginosan kortteliin 13, 25.06.2020
§ 36 Tonttijaon muutoksen 8431 hyväksyminen osalle Tahkoluodon 73. kaupunginosan korttelia 36 (tontit 5-8), korjattu päätös, 02.07.2020
§ 37 Osoitenumerointi, Kyläsaarentie 144, 02.07.2020
§ 38 Tien nimeäminen, Noormarkuntie 902, 08.07.2020
§ 39 Tonttijaon muutoksen 8407 hyväksyminen osaan Isojoenrannan 18. kaupunginosan korttelia 32 (tontit 11-12), 07.08.2020
§ 40 Tien nimeäminen, Vaasantie 1204, 07.08.2020

Toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut
Hankintapäätös:
§ 13 Informaatiojärjestelmän näyttöjen hankinta matkakeskukseen, 24.06.2020

Yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 14 Muutos kaupalliseen kalastusoikeuteen, 23.06.2020

Yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
Henkilöstöpäätös:
§ 46 Opintovapaan myöntäminen, 14.08.2020
§ 47 Terveystarkastajan viransijaisuus ajalla 1.9.-31.12.2020, 14.08.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.