Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Aloite eräiden Porin kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden liittämisestä Selkämeren kansallispuistoon.

PRIDno-2019-1282

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry on esittänyt että Porin kaupunginhallitus ottaa valmisteltavaksi eräiden Selkämeren äärellä sijaitsevien kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden liittämisen luonnonsuojelulain 22 §:n mukaisena liitosalueena osaksi Selkämeren kansallispuistoa. Esimerkkikohteiksi on valittu Yyterin Munakari, Herrainpäivien niemenkärki ja Karhuluodon hiekkaranta.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon:

Herrainpäivien niemenkärki on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi 14.12.1990. Herrainpäivien ja Karhuluodon välinen Karhuluodon hiekkaranta ja dyynit on rajattu luontotyyppirajauksena luonnonsuojelualueeksi 21.1.2008. Munakari kuuluu Yyterin santojen luonnonsuojelualueeseen, mikä on perustettu 19.2.2013. Herrainpäivien niemenkärkeä kiertävä Porin vanhin luontopolku on suosittu ympärivuotinen kohde, ja Karhuluodon hiekkarantaa käytetään Yyterin tapaan virkistysalueena. Munakarissa on liikkuminen kielletty 1.4.–31.7. välisenä aikana lintujen pesimärauhan turvaamiseksi.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n aloite on lautakunnan näkemyksen mukaan hyvin perusteltu ja kannatettava. Yhdistyksen aloitteessa korostetaan suojelualueverkoston selkiyttämisen merkitystä luontomatkailun ohjaamisessa. Porin kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden arvo nousee kansallispuiston myötä uudelle tasolle. Aloitteessa mainitut Herrainpäivien kärki ja Karhuluodon hiekkaranta toisivat mantereella sijaitsevina Selkämeren kansallispuiston myös kävijöille helpommin saavutettavaksi. Koska alueet ovat jo rauhoitettuja, kansallispuistostatus ei toisi uusia rauhoitusmääräyksiä alueelle. Markkinointihyötyjä se kylläkin toisi.

Rauman kaupunki on jo sopinut Metsähallituksen kanssa vastaavasta menettelystä, ja Rauma voi käyttää Selkämeren kansallispuistoon kuuluvien suojelualueidensa osalta sen kansainvälisesti tunnustettua brändiä.

Lautakunta puoltaa Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n aloitetta. Edellä esitettyjen kohteiden lisäksi Porin kaupunki omistaa viisi Preiviikinlahden Natura 2000 -alueeseen kuuluvaa luonnonsuojelualuetta. Ne sijaitsevat hyvin lähellä Selkämeren kansallispuistoa, ja myös niiden liittämistä kansallispuistoon kannattaa jatkossa harkita. Hyvä esimerkki on kaupunkia lähimpänä sijaitseva Preiviikinlahden perän luonnonsuojelualue. Etäisyyttä kaupungin keskustaan on 9 km, ja alueen keskellä sijaitsevasta Kaarluodon luontotornista avautuu hyvä näkymä Selkämeren kansallispuistoon.

Päätös

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Valmistelija

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry on esittänyt että Porin kaupunginhallitus ottaa valmisteltavaksi eräiden Selkämeren äärellä sijaitsevien kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden liittämisen luonnonsuojelulain 22 §:n mukaisena liitosalueena osaksi Selkämeren kansallispuistoa. Esimerkkikohteiksi on valittu Yyterin Munakari, Herrainpäivien niemenkärki ja Karhuluodon hiekkaranta.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.9.2019 (102 §), mutta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi karttaliitteen puuttumisen vuoksi. Nyt liitteenä olevaan karttaan on merkitty puheena olevat suojelualueet, muut kaupungin omistuksessa olevat suojelualueet, sekä Selkämeren kansallispuiston rajat.

Ehdotus

Esittelijä

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon:

Herrainpäivien niemenkärki on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi 14.12.1990. Herrainpäivien ja Karhuluodon välinen Karhuluodon hiekkaranta ja dyynit on rajattu luontotyyppirajauksena luonnonsuojelualueeksi 21.1.2008. Munakari kuuluu Yyterin santojen luonnonsuojelualueeseen, mikä on perustettu 19.2.2013. Herrainpäivien niemenkärkeä kiertävä Porin vanhin luontopolku on suosittu ympärivuotinen kohde, ja Karhuluodon hiekkarantaa käytetään Yyterin tapaan virkistysalueena. Munakarissa on liikkuminen kielletty 1.4.–31.7. välisenä aikana lintujen pesimärauhan turvaamiseksi.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n aloite on lautakunnan näkemyksen mukaan hyvin perusteltu ja kannatettava. Yhdistyksen aloitteessa korostetaan suojelualueverkoston selkiyttämisen merkitystä luontomatkailun ohjaamisessa. Porin kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden arvo nousee kansallispuiston myötä uudelle tasolle. Aloitteessa mainitut Herrainpäivien kärki ja Karhuluodon hiekkaranta toisivat mantereella sijaitsevina Selkämeren kansallispuiston myös kävijöille helpommin saavutettavaksi. Koska alueet ovat jo rauhoitettuja, kansallispuistostatus ei toisi uusia rauhoitusmääräyksiä alueelle. Markkinointihyötyjä se kylläkin toisi.

Rauman kaupunki on jo sopinut Metsähallituksen kanssa vastaavasta menettelystä, ja Rauma voi käyttää Selkämeren kansallispuistoon kuuluvien suojelualueidensa osalta sen kansainvälisesti tunnustettua brändiä.

Lautakunta puoltaa Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n aloitetta. Edellä esitettyjen kohteiden lisäksi Porin kaupunki omistaa viisi Preiviikinlahden Natura 2000 -alueeseen kuuluvaa luonnonsuojelualuetta. Ne sijaitsevat hyvin lähellä Selkämeren kansallispuistoa, ja myös niiden liittämistä kansallispuistoon kannattaa jatkossa harkita. Hyvä esimerkki on kaupunkia lähimpänä sijaitseva Preiviikinlahden perän luonnonsuojelualue. Etäisyyttä kaupungin keskustaan on 9 km, ja alueen keskellä sijaitsevasta Kaarluodon luontotornista avautuu hyvä näkymä Selkämeren kansallispuistoon.

Päätös

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun Lain Selkämeren kansallispuistosta § 2 perusteella.

Valmistelija

  • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry on esittänyt, että Porin kaupunginhallitus ottaa valmisteltavaksi eräiden Selkämeren äärellä sijaitsevien kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden liittämisen luonnonsuojelulain 22 §:n mukaisena liitosalueena osaksi Selkämeren kansallispuistoa. Esimerkkikohteiksi on valittu Yyterin Munakari, Herrainpäivien niemenkärki ja Karhuluodon hiekkaranta. Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta lausuntoa ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.9.2019 (102 §), mutta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi karttaliitteen puuttumisen vuoksi. Nyt liitteenä olevaan karttaan on merkitty puheena olevat suojelualueet, muut kaupungin omistuksessa olevat suojelualueet sekä Selkämeren kansallispuiston rajat. Lautakunnan asiaa koskevassa toisessa käsittelyssä 30.10.2019 (117 §) asia palautettiin jälleen valmisteluun, koska oli epätietoisuutta ehdotettujen alueiden omistuksesta jatkossa.

Asian aikaisempi käsittely on kokonaisuudessaan luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon:

Herrainpäivien niemenkärki on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi 14.12.1990. Herrainpäivien ja Karhuluodon välinen Karhuluodon hiekkaranta ja dyynit on rajattu luontotyyppirajauksena luonnonsuojelualueeksi 21.1.2008. Munakari kuuluu Yyterin santojen luonnonsuojelualueeseen, mikä on perustettu 19.2.2013. Herrainpäivien niemenkärkeä kiertävä Porin vanhin luontopolku on suosittu ympärivuotinen kohde ja Karhuluodon hiekkarantaa käytetään Yyterin tapaan virkistysalueena. Munakarissa on liikkuminen kielletty 1.4.–31.7. välisenä aikana lintujen pesimärauhan turvaamiseksi.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n aloite on lautakunnan näkemyksen mukaan hyvin perusteltu ja kannatettava, sillä Porin kaupungin suojelualueiden rauhoitussäännöt ovat Selkämeren kansallispuiston säädösten ja suunnitelmien suhteen yhteensopivat. Lisäksi yhdistyksen aloitteessa korostetaan suojelualueverkoston selkiyttämisen merkitystä luontomatkailun ohjaamisessa. Porin kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden arvo nousee kansallispuiston myötä uudelle tasolle, sillä aloitteessa mainitut Herrainpäivien kärki ja Karhuluodon hiekkaranta toisivat mantereella sijaitsevina Selkämeren kansallispuiston myös kävijöille helpommin saavutettavaksi. Koska alueet ovat jo rauhoitettuja, kansallispuistostatus ei toisi uusia rauhoitusmääräyksiä alueelle. Markkinointihyötyjä se kylläkin toisi.

Rauman kaupunki on aiemmin sopinut Metsähallituksen kanssa aloitteessa mainitun kaltaisesta menettelystä, jossa Rauma voi käyttää Selkämeren kansallispuistoon kuuluvien suojelualueidensa osalta sen kansainvälisesti tunnustettua brändiä, vaikka Rauman kaupunki on kuitenkin edelleen kansallispuistoon liitettyjen kiinteistöjen omistaja. Rauman kaupunki käyttää kiinteistönomistajalle kuuluvaa valtaa ottaen huomioon Selkämeren kansallispuistoa koskevat säädökset, ympäristöministeriön vahvistaman hoito- ja käyttösuunnitelman, järjestyssäännön sekä muut yhteisesti sopimuksella sovitut asiat. Porin kaupunki voi tehdä vastaavan kaltaisen sopimuksen.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n aloitteessa mainitaan myös, että kun "menettelystä jatkossa saadaan kokemusta, niin muitakin vastaavanlaisia suojelualueita on syytä harkita liitosalueluettelon täydentämiseen". Edellä esitettyjen kohteiden lisäksi Porin kaupunki omistaa viisi Preiviikinlahden Natura 2000 -alueeseen kuuluvaa luonnonsuojelualuetta. Ne sijaitsevat hyvin lähellä Selkämeren kansallispuistoa, ja myös niiden vastaavaa liittämistä osaksi kansallispuistokokonaisuutta kannattaa jatkossa harkita. Hyvä esimerkki on kaupunkia lähimpänä sijaitseva Preiviikinlahden perän luonnonsuojelualue. Etäisyyttä kaupungin keskustaan on 9 km, ja alueen keskellä sijaitsevasta Kaarluodon luontotornista avautuu hyvä näkymä Selkämeren kansallispuistoon.

Lautakunta puoltaa Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n aloitetta Porin kaupungin omistamien Yyterin Munakarin, Herrainpäivien niemenkärjen ja Karhuluodon hiekkarannan liittämiseksi osaksi Selkämeren kansallispuistoa siten, että alueiden omistus jää Porin kaupungille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.