Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Talous- ja henkilöstöraportti lokakuu 2019

PRIDno-2019-1466

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Suunnittelu- ja kehittämisyksikön talousennusteen mukaan yksikön talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Epävarmuutta talouden suunnitteluun ja seurantaan aiheuttaa valtionavustusten ja hanketukien maksatusten toteutuminen. Ennusteen mukaan Projektit-kustannuspaikan osalta käyttösuunnitelma ei toteudu talousarvion mukaisesti arvioitua pienempien hanketukien vuoksi, mutta yksikön muu toiminta kompensoi edellä mainitun.

Ympäristöterveydenhuollon tuotot tulevat olemaan odotettua paremmat tänä vuonna, mutta myös kustannukset ovat kasvaneet. Toimintakuluja ovat lisänneet henkilöstökulujen nousu määräaikaisen henkilöstön palkkauksen sekä vakituisen henkilöstön palkkoihin lisättyjen järjestelyerien vuoksi. Eläinlääkinnän henkilöstökustannusten kasvua on pyritty hillitsemään rajoittamalla sijaisten palkkaamista loppuvuodelle, mutta joissain tilanteissa sijaisten käyttö on välttämätöntä palvelutarjonnan turvaamiseksi.

Rakennusvalvonta on ylittänyt vuodelle odotetut tulot 0,1 Meurolla siitä huolimatta, että kaupunkimittauksen tuotot ovat toistaiseksi olleet heikot (54,4 % kustannussuunnitelman mukaisista tuotoista). Kaupunkimittauksen tuotot painottuvat yleensä loppuvuoteen, joten tilanne voi vielä korjaantua jonkin verran.

Toimialan 40 000 euron investointimääräraha on varattu entisen Suomen Pankin rakennuksen 1. kerrokseen valmistuvien uusien tilojen ensikalustamiseen. Mittavalla remontilla on muutettu entisen asiakaspalvelu- ja toimistokerroksen käyttötarkoitusta. Uusi tila mahdollistaa yksityiset asiakastapaamiset, isommat neuvottelut sekä joustavat työpisteet, mikä mahdollistaa kaupunkimittauksen henkilöstön sijoittumisen toimialan omiin toimitiloihin vuodenvaihteessa. 

Pienistä heilahteluista huolimatta toimialan talouden toteutuma on talousarvion mukainen ja toimiala pysyy sitovassa määrärahassaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.