Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat kaava-asiat:

Porin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.09.2019 hyväksynyt 

  • Tiilimäen 11. kaupunginosan korttelin 15 (osa), Sairaalantie (osa), Juutilaisentien (osa) ja Vähämäenpuiston (osa) 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 609 1698, joka on päivätty 14.06.2019, tarkistettu 09.09.2019 ja tonttijaot 8402-8404, sekä 
  • Teljän 2. kaupunginosan korttelin 9 tontin 411 (Satamaito) ja Katariinankatu (osa) asemakaavan muutoksen 609 1697, joka on päivätty 14.06.2019, sekä 
  • Riihikedon 9. kaupunginosan korttelin 22 ja katualueen (osa) asemakaavan muutoksen 609 1709, joka on päivätty 26.04.2019. 

Kaavat ovat lainvoimaisia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.