Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset: 

Apulaiskaupungingeodeetti
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 60 Tonttijako Ulasoorin 30. kaupunginosan kortteliin 16, 15.11.2019
§ 61 Tonttijaon 8421 hyväksyminen Karjarannan 21. kaupunginosan kortteliin 57 (tontit 1 ja 2), 31.10.2019
§ 62 Tonttijaon muutoksen 8420 hyväksyminen Musan 23. kaupunginosan kortteliin 40 (tontit 2-3), 08.11.2019
§ 63 Tonttijaon 8418 hyväksyminen osalle Honkaluodon 80. kaupunginosan korttelia 3 (tontit 6-8), 13.11.2019
§ 64 Tonttijaon 8408 hyväksyminen osalle Finpyyn 81. kaupunginosan korttelia 81 (tontti 2), 14.11.2019
§ 65 Tonttijaon 8416 hyväksyminen osalle Kyläsaaren 34. kaupunginosan korttelia 59 (tontit 2 ja 3), 18.11.2019
§ 66 Tien nimeäminen Liukaskalliontie, 20.11.2019

Toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Ympäristöinsinöörin sijaisuus ajalla 1.9.2019-31.3.2020, 03.07.2019
§ 29 Vuorotteluvapaan myöntäminen, 24.10.2019
§ 30 Virkavapaan myöntäminen, 05.11.2019
§ 31 Maaseutusihteerin viransijaisuus 1.1.-31.12.2020, 16.11.2019

Yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta
§ 41 Virkavapaan myöntäminen, 24.10.2019
§ 42 Opintovapaan myöntäminen, 30.10.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.