Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokouspäivät kevätkaudella 2020

PRIDno-2019-5557

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi aiempaan tapaan kunkin kuukauden viimeisenä keskiviikkona, jolloin kokouspäivät kevätkaudella 2020 ovat seuraavat:

ke 29.1. klo 16:30

ke 26.2. klo 16:30

ke 25.3. klo 16:30

ke 29.4. klo 16:30

ke 27.5. klo 16:30

ke 24.6. klo 16:30

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää kevätkauden 2020 kokousaikataulun.

Päätös

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti kevätkauden kokousaikataulun seuraavasti:

ke 29.1. klo 16:30

ke 12.2. suunnittelukokous

ke 26.2. klo 16:30

ke 25.3. klo 16:30

ke 29.4. klo 16:30

ke 27.5. klo 16:30

ke 24.6. klo 16:30

Kokouskäsittely

Toimialajohtaja esitti, että lisätään lautakunnan kokousaikatauluun suunnittelukokous keskiviikkona 12.2.2020.

Tiedoksi

Toimialan yksiköt, konsernihallinnon hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.