Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tiina Rinne ja Matti Hatanpää (varalla Sanna Grönmark).

Pöytäkirja tarkastetaan 1.3.2019.

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Hatanpää ja Sanna Grönmark.

Pöytäkirja tarkastetaan 1.3.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.