Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Turun hallinto-oikeuden päätös, valitus kunnallisasiassa

PRIDno-2019-800

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi
  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on päättänyt 13.12.2017 valita avoimena olleeseen rakennusvalvontayksikön päällikön virkaan arkkitehti Matti Karjanojan. Virkaa myös hakeneet [peitetty]ja [peitetty]tekivät päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka lautakunta hylkäsi 17.1.2018. 

Henkilöt valittivat päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen, joka on antanut 7.2.2019 asiassa päätöksen (liitteenä).

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä Turun hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi, ja päättää ettei lautakunta käytä asiassa valitusoikeutta.

 

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Tiedoksi

Matti Karjanoja ja valittajat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.