Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Jäteneuvontasuunnitelma vuodelle 2019 ja yhteenveto vuoden 2018 toteutuneesta neuvonnasta

PRIDno-2019-1112

Valmistelija

  • Tarja Räikkönen, jätehuollon suunnittelija, tarja.raikkonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalla on sopimus jätelain 93 §:n mukaisen jäteneuvonnan järjestämisestä Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Siikaisten ja Ulvilan kanssa. Yhteistyössä kuntien kanssa laaditaan vuosittain jäteneuvontasuunnitelma, jossa on määritelty jäteneuvonnan tavoitteet ja toimenpiteet toimintavuodelle. Edellisen vuoden toteutunut jäteneuvonta raportoidaan.

JäteVaakku 2019 -tiedotuslehti jaetaan koteihin 11.4.2019. Siinä kerrotaan ajankohtaista tietoa seudun jätehuollosta ja jätteiden vastaanottopaikoista. Lisäksi tiedotetaan muun muassa kuntien omissa tiedotuslehdissä ja verkkosivulla www.pori.fi/jateneuvonta.

Jäteneuvonta on tehnyt kaksi vuotta tiivistä yhteistyötä toimialan hallinnoiman CIRCWASTE-osahankkeen kanssa. Tämä yhteistyö jatkuu vuonna 2019. Hanke edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Yhteisiä tehtäviä ovat mm. asukkaille toteutettavat yleisötapahtumat, luentosarjat ja kampanjat, joissa teemana on jätteen synnyn ehkäisy ja jätteen vähentäminen.

Kompostointipuistossa vieraili vuoden 2018 aikana opastetuissa tapahtumissa ja päivystysiltoina noin 950 kävijää, joista 750 oli koululaisia. Kävijämäärälisäystä oli edelliseen vuoteen 25 prosenttia. Toiminta kompostointipuistossa jatkuu aktiivisena myös vuonna 2019. Siivoustalkoissa kerättiin keväällä 2018 roskia yleisiltä alueilta. Talkoisissa oli lähes 3 900 osallistujaa, joista 3 800 oli lapsia ja nuoria. Siivoustalkoot toteutetaan myös keväällä 2019. 

Vuoden 2019 aikana yli 9 asunnon kiinteistöillä siirrytään energijätteen keräyksestä muovipakkausten keräämiseen, minkä vuoksi lajittelun muutoksista tiedottamiseen ja asukkaiden neuvontaan on varattu määräaikaista lisähenkilöresurssia. Muovipakkausten lajittelun aloittamisella toteutetaan valtakunnallista tavoitetta kierrätyksen lisäämiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2019 jäteneuvontasuunnitelman ja vuonna 2018 toteutuneen jäteneuvonnan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta, Pomarkun kunta, Siikaisten kunta, Ulvilan kaupunki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.